הרב שמואל ביטון

מה אומר הרבי הרש”ב על טענת הזוהר – שהעולם נברא כדי שבני האדם יכירו את ה’? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על “המשך ס”ו” מאת האדמו”ר הרש”ב, הרב שמואל ביטון מסביר נושאים עמוקים בחסידות, ובשיעור זה – על פי הזוהר, העולם נברא כדי שבני האדם יכירו אתלצפייה

מהי הסיבה העיקרית שבגללה ה’ רצה לברוא את העולם? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על “המשך ס”ו” מאת האדמו”ר הרש”ב, הרב שמואל ביטון מסביר נושאים עמוקים בחסידות, ובשיעור זה – דברי הרבי הרש”ב על הסיבה העיקרית מדוע ה’ ברא אתלצפייה

מה בחינוך הילדים תלוי בנו, ומה נמצא בידיים שלהם? | הרב שמואל ביטון

בשיעור זה, הרב שמואל ביטון מלמד רעיון חסידי לפרשת תולדות שקשור לחינוך – איזה דברים אנחנו יכולים וצריכים לתת לילדים מה אנחנו צריכים להבין שלא תלוי בנו, וההכרהלצפייה

בתור יהודים, האם אנחנו שונים מכל העולם? וכיצד זה מתבטא? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על נושאים בחסידות, מסביר הרב שמואל ביטון בכל שיעור נושא אחד לעומק. ובשיעור זה – כיצד היהודי שונה? “ונפלינו” – מה זה אומר עלינו? צפייה נעימה!לצפייה

האם העולם נברא כדי שה’ יגלה את כוחו כאן? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על “המשך ס”ו” מאת האדמו”ר הרש”ב, הרב שמואל ביטון מסביר נושאים עמוקים בחסידות ובשיעור זה – מה אומר הרבי הרש”ב, על הסוגייה – מדוע ה’ בראלצפייה

“ירידה לצורך עליה” – מה הפירוש החסידי על אמרה זו?

מהי “עבודת הקורבנות” במשכן הפרטי שבתוכנו ואיך עושים אותה? איך “אתכפיא” קשורה לעבודת הקורבנות? מדוע יש לכל חומר תכונה שירצה “להתכלל בשורשו”? “ירידה לצורך עליה”- מה הפירוש החסידילהאזנה