הרב שמואל מעטוף

מהי מעלתן של נשות ישראל המתבטאת בכיור של בית המקדש?

מהי מעלתן של נשות ישראל המתבטאת בכיור של ביהמ”ק? הרב שמואל מעטוף לפרשת כי-תשא מדוע הכהנים נטלו ידיים לטהרה רק לאחר שנכנסו לבית המקדש? מדוע דווקא נשות ישראללצפייה