הרב שמעון ויצהנדלר

ה’ טבת – זה היום שבו הרבי דורש שנתנהג בהנהגה ניסית! | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על נס מול טבע, לכבוד היום הבהיר ה’ טבת – נבין איך כל המאורעות של “דידן נצח” קשורים לנושא זה. וגם – על “שם א-לקים” עללצפייה

נס לעומת טבע – איך רואים זאת בחג החנוכה? | הרב שמעון ויצהנדלר

בסדרת שיעורים על ההנהגה הטבעית מול ההנהגה הניסית בעולם, כעת נראה איך הכל קשור לחג החנוכה – שמירה על היהדות למעלה מטעם ודעת אל מול רוח ההתיוונות שםלצפייה

עלמא דאתכסייא לעומת עלמא דאתגלייא | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על הנהגה ניסית מול הנהגה טבעית מסביר הרב וייצהנדלר על ההבדל בין הדעה שהאדם נידון בכל יום על השפע שיקבל לעומת הדעה שאדם נידון פעם אחתלצפייה

הרב נוטיק: “קיים זה מה שכתוב בזה” מה הכוונה? | הרב שמעון וייצהנדלר

לקראת ה”שלושים” של הרב זלמן נוטיק, השיעור הפעם יוצא מהמתכונת הקבועה, ובו נבין את הפסוק “קיים זה מה שכתוב בזה”- איך הוא מבטא מעלה מיוחדת של הרב נוטיק,לצפייה

הנהגה טבעית אל מול הנהגה ניסית | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על מושגי יסוד באמונה וגאולה, מבאר הרב שמעון וייצהנדלר כיצד מתבטאת ההנהגה הטבעית של ה’ בעולם לעומת ההנהגה הניסית ואיך זה קשור לגאולה. שיעור זה מוקדשלצפייה

אב ובן, עבד ומלך | הרב שמעון ויצהנדלר

השנה, לימודי הקיץ של אור חיה מתקיימים במתכונת ווירטואלית, ואתם מרוויחים שיעורים מרתקים אצלכם בסלון הבית! בשיעור זה, הרב שמעון ויצהנדלר מדבר על סוג הקשר שיש לאדם עםלצפייה