חודש אלול

מהי עבודתנו בחודש אלול?

לגבי עצמנו, אנו צריכים להתאמץ לעשות תשובה. אך לגבי הזולת - מחובתנו לדאוג לצרכיו הגשמיים. אין זה מתפקידנו להתהלך ולומר לכולם, "חזרו בתשובה! האם התפללתם כראוי? האם למדתםלקריאה

דברים שחשוב לעשות בחודש אלול

עומדות בראש אלול – חודש הסיכום וחשבון הנפש של השנה, חודש התשובה והרחמים. לפיכך נקבעו בחודש זה הנהגות מיוחדות כדי לעורר אותנו לחשבון נפש ועשיית תשובה וכדי לזכותלקריאה