חמישה עשר באב

הרב חיים שלמה דיסקין: כיצד נכוון את ילדינו לבחור מאהבה?

הרב חיים שלמה דיסקין סולל דרך חינוכית ומבאר, כיצד בימינו, שמכל עבר אורבים ניסיונות ואתגרים, מכוונים ילדים לגאוות יחידה, בימי העיון השנתיים של מרכז אור חיהלצפייה