מאמרים

מהי הסיבה העיקרית שבגללה ה’ רצה לברוא את העולם? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על “המשך ס”ו” מאת האדמו”ר הרש”ב, הרב שמואל ביטון מסביר נושאים עמוקים בחסידות, ובשיעור זה – דברי הרבי הרש”ב על הסיבה העיקרית מדוע ה’ ברא אתלצפייה

כיצד נשפיע לעולם בצורה הנכונה? | הרב אליהו לוי

בסדרה של שיעורים על ביאורי הזוהר מאת אדמו”ר האמצעי הרב אליהו לוי מסביר, איך ההשפעה לעולם של אדם יכולה להיות בלי התחשבות במי שמקבל את ההשפעה וכיצד מתקניםלצפייה

האם העולם נברא כדי שה’ יגלה את כוחו כאן? | הרב שמואל ביטון

בסדרת שיעורים על “המשך ס”ו” מאת האדמו”ר הרש”ב, הרב שמואל ביטון מסביר נושאים עמוקים בחסידות ובשיעור זה – מה אומר הרבי הרש”ב, על הסוגייה – מדוע ה’ בראלצפייה