מכתבי הרבי

כל יהודי – מגוייס לצבאות ה’! | הרב שניאור כהן בשיעור על מכתבי הרבי

בסדרת שיעורים על מכתבי הרבי לפרופסור גרין מביא הרב כהן מכתב מיוחד שנכתב בתקופה בה השלטון בארה”ב וגם באמריקה איבד את האמון בעיני העם ובו הרבי מראה לפרופסורלצפייה

מכתבי הרבי על חג הגאולה י”ט כסלו | הרב שניאור כהן

בשיעור הקבוע על מכתבי הרבי, מסביר הרב כהן מכתבים נבחרים שהרבי כתב בקשר לי”ט כסלו על דרכי החסידות על ההסבר של המושג “ראש השנה לחסידות” על מסירות הנפשלצפייה

איזה עצות נתן הרבי לאנשים שכתבו אליו בענייני בריאות? | הרב שניאור כהן

בסדרת השיעורים על מכתבי הרבי, מסביר הרב שניאור כהן מספר מכתבים שהרבי כתב לאנשים עם בעיות בריאותיות וכיצד רואים את האהבה והדאגה של הרבי לכל אחד דרך המכתב.לצפייה

מה כתב הרבי לאדם שהתקשה במציאת שידוך? ולאישה שלא נולדו לה ילדים במשך זמן? | הרב שניאור כהן

בשיעור הקבוע על מכתבי הרבי, הרב שניאור כהן מלמד 3 מכתבים של הרבי שנכתבו לאנשים במצבים שונים בחייםלצפייה