ניסן

איך משתחררים מהעייפות של עבודות הפסח?

איך צריך להתייחס להשפלה? איך משתחררים מהעייפות של עבודות הפסח? איך מטפלים בשורש של הבעיות, גם בעיות פיזיות רפואיות על ידי הנפש? הרב מרדכי רוטנשטיין בשיעורו השבועי המרתקלצפייה