עבודה התפילה

דברים שאסור ומותר לעשות לפני התפילה, וההכנות לתפילה | הרב יקותיאל פרקש

בסדרת שיעורים על סדר היום של יהודי, מסביר הרב יקותיאל פרקש את ההלכות שצריכים לדעת – מהרגע שקמים בבוקר, לפי הסדר. וכעת – מה צריך לדעת לזמן שלפנילצפייה

מהו כוח הדעת, ואיך נרתום אותו לעבודת הניסיונות שלנו בעולם | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על מאמרי הרבי הריי”ץ, מסביר הרב מנחם הלפרין על עבודת הניסיונות שלנו בעולם, מה כוח הדעת פועל אצלנו, ואיך זה יכול לחזק אותנו בתפילה ובכלל.לצפייה