פסח שני

מפסח שני – לל”ג בעומר! | הרב יוסף אלקבץ

בשיעור זה נלמד על עניינם של פסח שני ול”ג בעומר לאור החסידות על הסגולה המיוחדת של ל”ג בעומר ואיך זה קשור לנדב ואביהו? צפייה נעימה! ט”ו אייר תשפ”אלצפייה

מדוע היה נחוץ לאדמו”ר האמצעי להשתדך מהר? | שיעור לפסח שני ול”ג בעומר

מה הקשר בין פסח שני לל”ג בעומר? איך אפשר לתקן את טעויות העבר? מדוע זכה ל”ג בעומר להתייחסות כ”כ מיוחדת מהאדמו”ר האמצעי?  מדוע ירידה היא לצורך עליה? כיצדלצפייה

עס איז ניטא קיין פארפאלן: נשות ירושלים בהתוועדות פסח שני

עשרות נשים מירושלים והסביבה השתתפו השבוע בהתוועדות לרגל פסח שני "אין מצב אבוד", שאורגנה על המרכז העולמי לאישה היהודיה "אור חיה", בהשתתפות המרצים: הרב אליהו לוי, הרבלקריאה