פרנסה

ברכת ה’ היא תעשיר | הרב שניאור אשכנזי ביום העיון השנתי

הרצאה של הרב שניאור אשכנזי מיום העיון השנתי של אור חיה, תש”פ. השנה, לרגל המצב, במקום שלושת ימי העיון המסורתיים של אור חיה – נערך יום עיון אחדלצפייה