פרשת נח

איך זוכים לחיי הצלחה ושגשוג? | הרב שמואל מעטוף לפרשת נח

איך זוכים לחיי הצלחה ושגשוג? מדוע הקב”ה העניש את דור הפלגה ובאיזו צורה בדיוק? כיצד נוגע סיפור דור הפלגה לחיינו הפרטיים? הרב שמואל מעטוף בשיעור נפלא לפרשת נחלצפייה