שידוכים

מה כתב הרבי לאדם שהתקשה במציאת שידוך? ולאישה שלא נולדו לה ילדים במשך זמן? | הרב שניאור כהן

בשיעור הקבוע על מכתבי הרבי, הרב שניאור כהן מלמד 3 מכתבים של הרבי שנכתבו לאנשים במצבים שונים בחייםלצפייה

הרב חיים שלמה דיסקין: כיצד נכוון את ילדינו לבחור מאהבה?

הרב חיים שלמה דיסקין סולל דרך חינוכית ומבאר, כיצד בימינו, שמכל עבר אורבים ניסיונות ואתגרים, מכוונים ילדים לגאוות יחידה, בימי העיון השנתיים של מרכז אור חיהלצפייה