שמחה

איך מגיעים לשמחה בחיים? הסבר שלב אחרי שלב על פי התניא | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורי התניא, מלמד הרב אליהו לוי את פרק כ”ו ובו הדרך המעשית להגיע לשמחה בחיים בכלל ועבודת ה’ מתוך שמחה בשיעור זה נלמד על שלושת השלבים –לצפייה

קבלת הייסורים – ע”פ אדמו”ר הזקן | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו, ובהמשך לנושא ש”אין רע יורד מלמעלה” – מסביר על פי התניא איך מסתכלים בעין חסידית על ייסורים וצרותלצפייה

“אין רע יורד מלמעלה” – כיצד אדמו”ר הזקן רואה את זה? | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו – מה ההבדל בין טוב גלוי לטוב מכוסה, האם ייתכן שקורים לנו דברים רעים בעולם, והנחות היסוד שחייביםלצפייה

מה החוכמה האלוקית מאפשרת לנו? ואיך זה קשור לחנוכה? | הרב יוסף אלקבץ

בסדרת שיעורים על קונטרס “החלצו”, מלמד הרב אלקבץ בשיעור זה את פרק י”ב בקונטרס. קודם כל, נבין כיצד כל הרעיון של קונטרס “החלצו” קשור לחנוכה כיצד גילוי העצםלצפייה