תורת החסידות

מה חידשה תורת החסידות בעולם? | הרב אלון סמולר בשיעור לקראת י”ט כסלו

בשיעור מיוחד לקראת י”ט כסלו, מלמד הרב סמולר שיחה של הרבי על עניינה של תורת החסידות. הרבי הריי”ץ, ממשיל את תורת החסידות לשני דברים – לפנינים במעמקי הים,לצפייה