בואו לאחל | מזל טוב באור חיה

‘אור חיה’ – המרכז העולמי לאישה היהודיה

שולח ברכת מזל טוב חמה לבבית ונרגשת

לתלמידות המכון היקרות:

חנה אוסטון תחי’

תמר זיו תחי’

לרגל בואן בקשרי השידוכין עב”ג בשעה טובה ומוצלחת

יה”ר שיהיה בנין עדי עד על יסודי התורה והחסידות לנחת רוח הרבי!

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.