דוברות הרוסית מסכמות חודש של אור וחיות

במחלקה לדוברות רוסית באור חיה דואגים לתלמידות עד לפרטי פרטים בכל התחומים. בחודש כסלו נהנו התלמידות מתכנית יומיומית מגוונת בהקשר לחודש האור וחודש החסידות.

גלריה מסיכומו של חודש עמוס ומאיר במיוחד:

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.