דרישת שלום מבית חיינו – 770

תלמידות המכון השוהות כעת בחצרות קודשנו במחיצת הרבי לרגל חודש החגים נהנות משיעורים והתוועדויות מיוחדות הנערכות יחד עם יו"ר אור חיה גברת דניאלה גולן שנמצאת גם היא ב770, ואיתם מנהלת המכון המסורה הגברת יואלה קולטון.

בערב ראש השנה, חלק מהבנות נפגשו באקראי בחזית בניין 770 עם הגברת דניאלה ונעמדו לתמונה ספונטנית לגמרי.

 

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.