התרגשות: הרב זלמן נוטיק התוועד עם תלמידות המכון

התרגשות גדולה במרכז אור חיה עם הגעתו של משפיע המכון הרב זלמן נוטיק שיחי’ להתוועד עם תלמידות המכון לצעירות לאחר תקופה ממומשכת בה נעדר עקב מצב בריאותי.

התלמידות שתו בצמא ובהתרגשות גדולה את דבריו בהתוועדות, תוך הודיה ותפילה שהרב ימשיך להתחזק בבריאות הנכונה, ויחזור לאיתנו תיכף ומיד.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.