יש כלה באור חיה: אמונה יהודית כהן | בואו לאחל

'אור חיה' – המרכז העולמי לאישה היהודיה

שולח ברכת מזל טוב חמה, לבבית ונרגשת

לתלמידת המרכז

אמונה יהודית כהן

לרגל בואה בקשרי השידוכין עב"ג הת' שחר לוי, בשעה טובה ומוצלחת

יה"ר שיהיה בנין עדי עד על יסודי התורה והחסידות לנחת רוח הרבי נשיא דורנו.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.