כוס תנחומים

מערכת אתר אור חיה לייב משגרת בצער רב כוס תנחומים

למשפחת הרב יקותיאל פרקש שליט"א,

מרבני מרכז אור חיה

על פטירתה הכואבת והפתאומית של בתו המיוחדת רבקה ע"ה.

יה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.