כוס תנחומים

"אור חיה" – המרכז העולמי לאישה היהודיה

שולח תנחומים כנים למשפחת צירקינד – שלוחי הרבי לארץ הקודש,

על פטירתה הכואבת של בתם, תלמידתנו היקרה

חנה צירקינד ע"ה

לאחר שחלתה במחלה קשה.

יה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והיא בתוכם.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.