ענבי הגפן: מזל טוב למשפחות קעניג – וויצהנדלר

מערכת “אור חיה לייב” משגרת

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

למשפחת הגברת רחל קעניג היקרה

מוותיקות הצוות במרכז “אור חיה”

לרגל בא הבן הת’ בקשרי השידוכין עב”ג

לאה איטה גאולה 

למשפחת הרב שמעון ויצהנדלר

משפיע מרכז “אור חיה” ור”י חב”ד בראשל”צ

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.