שהחיינו: התחדש שיעור דבר מלכות עם הרב זלמן נוטיק

ברגשות גיל שמחה והודיה, התאספו תלמידות המכון לצעירות של מרכז אור חיה ביום ראשון בערב לשיעור "נקודה בדבר מלכות", עם הרב זלמן נוטיק שיחי', שבעקבות מצב רפואי נאלץ להעדר במשך תקופה ארוכה ממסירת השיעור האהוב. הרב נוטיק הנו משפיע המכון לצעירות של מרכז אור חיה, והבשורה על חידוש השיעור עוררה התרגשות ושמחה בקרב הבנות.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.