תלמידות המכון לצעירות בשיעור מרתק עם תמי שטיינברג

תלמידות המכון לצעירות השתתפו השבוע בשיעור הבית היהודי עם גברת תמי שטיינברג.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.