ג’ תמוז: מהי ההוראה למעשה?

הרב אפרים מיפעי משפיע אנ”ש ברחובות, מתוועד במרכז העולמי לאישה היהודיה “אור חיה” לרגל היום הקדוש ג’ תמוז.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.