“ליהודים היתה אורה ושמחה” | הרב זלמן גופין

על מה רומז הפסוק:”ליהודים היתה אורה ושמחה…” שאנו אומרים בהבדלה בהקשר לתומ”צ?
מדוע עניין הישועה מוזכר כ”כ הרבה פעמים בהבדלה?
מה המשמעות הפנימית להבדל בין “שפע” ל”רב שפע”? ומדוע יש שמחה כ”כ גדולה במוצש”ק?

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.