מה החידוש הכי גדול בהזכרת יציאת מצרים בלילה?

“ואלה שמות בני ישראל” מדוע מונים את שמות בנ”י? איך שמות בנ”י מבטאים גאולה?
מה משמעות הפסוק”ואלה שמות בנ”י” כלפי כל יהודי? ומה החידוש הכי גדול בהזכרת יצי”מ בלילה?

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.