תניא פרק ל”ד: לעשות לו יתברך דירה בתחתונים • המשך

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.