מגזין

על מרפסת באור חיה | מיטל סינה

השמש יורדת על המרפסת העגולה. זו שעת צהריים, בין השמשות של הבתים. למולי נפרשות חצרות חצרות, על חבלים כביסה לבנה וצחורה, בין עץ תפוחים ירוק לפריחת הרימון האדוםלקריאה

למי אמר אדמוה”ז “איני רואה הבדל בינך לבין הבעל חי”?

מה מוריד את הקליפה, האגו ומגלה את האהבה והיראה הטבעיות שלנו להקב”ה? איך הגיוני שלנו היהודים “הפשוטים” נחשב לנו שקיימנו את מצות אהבה ויראה שכליים מתוך התבוננות פשוטהלצפייה