חדשות

סמינר חיה מושקא: יום 'התקשרות' מיוחד עם הרב גלוכובסקי

הסמינר החסידי 'חיה מושקא' בירושלים, ערך השבוע, מפגש ייחודי לתלמידות הסמינר החסידי בו התוועדו התלמידות בשלל נושאים הקשורים להתקשרות לרבי נשיא הדור. הרב מנחם מענדל גלוכובסקי מד"א דק"ק רחובות וחבר ביתלקריאה

כוס תנחומים

מערכת אתר אור חיה לייב משגרת בצער רב כוס תנחומים למשפחת הרב יקותיאל פרקש שליט"א, מרבני מרכז אור חיה על פטירתה הכואבת והפתאומית של בתו המיוחדת רבקה ע"ה. יה"רלקריאה