הרב וייצהנדלר

עצם הדיבור של ה’ עם הנביא – משנה את המציאות בעולם! | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על הגאולה בדברי הנביאים נבין כי ל”דיבור” בלבד יש כוח – הוא מגלה את הפנימיות. ובשיעור זה, נלמד על הנביאים שמנבאים על הגלות ובד בבד עללצפייה

הנביא ירמיה – מנבא על הגאולה! | הרב שמעון וייצהנדלר

זהו השיעור השני על יסודות הנבואה בתנ”ך בשיעור הקודם, קראנו את נבואת בלעם על יהודי ארץ ישראל ובשיעור זה, נפתח עם הנביא ירמיה. ואיך דווקא מתי שהוא מדברלצפייה