חג השבועות

לצלוח את כל המכשולים שבדרך | הרב זלמן נוטיק בשיעור לחג מתן תורה

“אנוכי ה’ אלוקיך…”- מהו הכח המיוחד שמתחדש בכל יהודי ויהודיה בזמן מתן תורה- חג השבועות? מה זה “מצרים”? איך אפשר לצלוח את המכשולים? הרב זלמן נוטיק משפיע “אורלצפייה