נחמה גרייזמן ע"ה

האם התורה ניתנה רק לאנשים יפים ומוכשרים? | טור נוקב מאת נחמה גרייזמאן

אנו מאד בררניות לגבי האנשים שאליהם אנו בוחרות להתיחס יפה. במלים אחרות, אנו מאד יראות-שמים ומלאות כוונות טובות ובכל זאת, בררניות. כאשר אנו מזמינות אורחים לשבת, אנו מזמינותלקריאה

מהי עבודתנו בחודש אלול?

לגבי עצמנו, אנו צריכים להתאמץ לעשות תשובה. אך לגבי הזולת - מחובתנו לדאוג לצרכיו הגשמיים. אין זה מתפקידנו להתהלך ולומר לכולם, "חזרו בתשובה! האם התפללתם כראוי? האם למדתםלקריאה