ראש השנה

עלמא דאתכסייא לעומת עלמא דאתגלייא | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על הנהגה ניסית מול הנהגה טבעית מסביר הרב וייצהנדלר על ההבדל בין הדעה שהאדם נידון בכל יום על השפע שיקבל לעומת הדעה שאדם נידון פעם אחתלצפייה

איך עושים “קיבוץ גלויות” בתוכנו, בגלויות שבנפש פנימה?

איך יתבצע הקיבוץ גלויות? איך עושים “קיבוץ גלויות” בתוכנו, בגלויות שבנפש פנימה? ואיך זה קשור לכך שנזכה בשנה טובה ומתוקה? הרב שמואל מעטוף בשיעור נפלא לקראת השנה החדשהלצפייה