ראש השנה

מדוע לא נבחר חג הפסח להיות הראש של השנה? | הרב יצחק ערד

מה משמעותם של החגים בפנימיותם? מהי ההתנהלות הנכונה שתוביל להצלחה? מדוע דווקא ראש השנה נבחר להיות הראש של השנה ולא חג הפסח? מהי היכולת המיוחדת בראש שצריך להשליטלצפייה