תניא

איך אפשר לשלוט ברצון הלא רצוי?

איך אפשר לשלוט ברצון הלא רצוי? מדוע תפילתו של אליעזר נענתה קודם שסיים את תפילתו? ואיך זה שייך אלי? הרב אלקבץ בשיעור תניא בשילוב סיפורי מופת על הרבילצפייה

למי אמר אדמוה"ז "איני רואה הבדל בינך לבין הבעל חי"?

מה מוריד את הקליפה, האגו ומגלה את האהבה והיראה הטבעיות שלנו להקב"ה? איך הגיוני שלנו היהודים "הפשוטים" נחשב לנו שקיימנו את מצות אהבה ויראה שכליים מתוך התבוננות פשוטהלצפייה