תניא

איך מגיעים לשמחה בחיים? הסבר שלב אחרי שלב על פי התניא | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורי התניא, מלמד הרב אליהו לוי את פרק כ”ו ובו הדרך המעשית להגיע לשמחה בחיים בכלל ועבודת ה’ מתוך שמחה בשיעור זה נלמד על שלושת השלבים –לצפייה

קבלת הייסורים – ע”פ אדמו”ר הזקן | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו, ובהמשך לנושא ש”אין רע יורד מלמעלה” – מסביר על פי התניא איך מסתכלים בעין חסידית על ייסורים וצרותלצפייה

“אין רע יורד מלמעלה” – כיצד אדמו”ר הזקן רואה את זה? | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו – מה ההבדל בין טוב גלוי לטוב מכוסה, האם ייתכן שקורים לנו דברים רעים בעולם, והנחות היסוד שחייביםלצפייה

איך אפשר לשלוט ברצון הלא רצוי?

איך אפשר לשלוט ברצון הלא רצוי? מדוע תפילתו של אליעזר נענתה קודם שסיים את תפילתו? ואיך זה שייך אלי? הרב אלקבץ בשיעור תניא בשילוב סיפורי מופת על הרבילצפייה