תניא

למי אמר אדמוה”ז “איני רואה הבדל בינך לבין הבעל חי”?

מה מוריד את הקליפה, האגו ומגלה את האהבה והיראה הטבעיות שלנו להקב”ה? איך הגיוני שלנו היהודים “הפשוטים” נחשב לנו שקיימנו את מצות אהבה ויראה שכליים מתוך התבוננות פשוטהלצפייה