איך מתבטאים האורות והכלים בעולמות העליונים? וכיצד זה קשור לניסיון של אברהם אבינו? | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על עבודת הנסיונות,
מלמד הרב הלפרין את המאמר של הרבי הריי”ץ – “אתה הוא ה’ אלוקים אשר בחרת באברהם”

ובשיעור זה –
הרבי הריי”ץ מביא הסבר על החוכמה בעולם האצילות
על אורות וכלים וההבדל בין הנשמות בכל עולם
ומזה מגיע להסבר המעלה המיוחדת של אברהם אבינו.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.