אם התחלתי בטעות תפילת שבת במקום תפילת יום חול, מה עושים??? | הרב יקותאיל פרקש

בסדרת שיעורים על "פספוסים" בתפילה ואיך מתקנים אותם
נלמד הפעם על מקרים נוספים ומצויים –

על תפילת שבת שהתבלבלה עם תפילת יום חול
אם שכחתי לברך בבוקר על נטילת ידיים
מה עושים אם שכחתי מוסף
אם בטעות לא עשינו הבדלה במוצאי שבת או יו"ט

צפייה נעימה!

כ"ב אייר תשפ"א

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.