דברים שאסור ומותר לעשות לפני התפילה, וההכנות לתפילה | הרב יקותיאל פרקש

בסדרת שיעורים על סדר היום של יהודי,
מסביר הרב יקותיאל פרקש את ההלכות שצריכים לדעת –
מהרגע שקמים בבוקר, לפי הסדר.
וכעת – מה צריך לדעת לזמן שלפני התפילה.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.