דידן נצח: ממראות ה' טבת תשנ"ב אצל הרבי

בתאריך ה' בטבת תשמ"ז (6 בינואר 1987), פסק בית המשפט המחוזי בניו יורק בנידון המשפט שניהלה אגודת־חסידי־חב"ד על בעלות ספריית הרבי הריי"ץ שהספריה שייכת לחסידות ולא לאדם פרטי. מאז, ה' בטבת נקרא בפי החסידים "דידן נצח" (מארמית – "הניצחון שלנו").

בתאריך ה' בטבת תשנ"ב – במלאות 5 שנים ליום הניצחון במשפט, עם סיומה של תפילת ערבית השמיע הרבי דברים בפני הקהל ולאחר מכן חילק הרבי דולרים. בסיום החלוקה פצח הקהל בריקודי שמחה.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.