האם יש לנו שליטה על הזיכרון שלנו? | שיעור לשבת זכור

האם יש לנו שליטה על הזיכרון שלנו?
וגם איך זה שהקב”ה מצווה להשמיד אנשים נשים וטף מזרע עמלק?
הרב שמואל מעטוף על שבת זכור

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.