הנהגה טבעית אל מול הנהגה ניסית | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על מושגי יסוד באמונה וגאולה,
מבאר הרב שמעון וייצהנדלר כיצד מתבטאת ההנהגה הטבעית של ה' בעולם לעומת ההנהגה הניסית
ואיך זה קשור לגאולה.

שיעור זה מוקדש לזכות הרב זלמן נוטיק,
שנזכה כולנו ללמוד מדרכיו.

ט"ו חשוון תשפ"א

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.