הרבי: המסר של העגלון – ‘מאזשעט דא ניע חאטשעש’

משיחה שנשא הרבי לילדים בביקורו במחנה הקיץ ‘גן ישראל’ בתאריך ט”ו תמוז תש”כ (10 ביולי 1960) וביקש שתוכן שיחה זו יועבר לכל ילד יהודי בכל מקום שימצא, והוסיף ‘אוקיר תודה לכל מי שיעשה זאת’.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.