הרבי לצלם: “האם כבר למדת תניא היום?”

במהלך ההתוועדות ח”י אלול תשל”ט, ביקש הרבי מה’חוזר’ ר’ יואל כהן שישאל את אחד מהצלמים שתיעדו את ההתוועדות האם הוא למד תניא לפני שהחל במלאכת הצילום; לכשנענה שלא, הורה הרבי לר’ יואל כהן שימסור לצלם שקודם ילמד מס’ שורות תניא ורק אז יוכל להמשיך במלאכת הצילום, בד בבד הוציא הרבי מסידורו קונטרס של ‘אגרת התשובה’ ומסרו לרב כהן שיעבירו לצלם על־מנת שיוכל ללמוד מתוכו את התניא.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.