הרבי עולה לתורה וקורא הפטרה בצום עשרה בטבת תשמ"ח

צום עשרה בטבת תשמ"ח – 31 בדצמבר 1987.
בעת תפילת מנחה ב770 נקרא הרבי לעלות לתורה וקריאת ההפטרה.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.