יעקב ועשיו והקשר המעשי לחיים הפרטיים שלנו

איך סיפור יעקב ועשיו קשור אלינו? לתפקיד שלנו ולמטרה שלנו?
ומהם ההוראות המעשיות אלינו מפרשת השבוע?

הרב שמעון ויצהנדלר מאיר נקודות מפרשת תולדות באור הגאולה

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.