“כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבע” | הרב זלמן גופין

בסדרת שיעורים על תפילות השבת, מבאר הרב זלמן גופין את הקטע “נשמת כל חי” דרך פירושי המילים, ועד לביאורים חסידיים מרתקים. ובשיעור זה, הרב מסביר על עניינו של כל איבר בגוף המוזכר בקטע ומה התפקיד המיוחד שלו בהודאה לה’.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.