“לא תבשל גדי בחלב אמו” – דינים שונים של בשר וחלב והשימוש הנכון בכלים | הרב זילברשטרום

בסדרת שיעורי הלכה על בשר וחלב, הרב טוביה זילברשטרום פותח את הנושא ומסביר הנהגות בסיסיות בכל הנוגע להפרדה בין בשר וחלב .

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.